Statutární město

velikost písma A A A

Uzavřené smlouvy


Na tomto internetovém profilu rozhodla Rada městského obvodu Lhotka na své 9. schůzi pod číslem usnesení 9/84/15 konané dne 30. 03. 2015 zpřístupnit veřejnosti smlouvy o dílo, z nichž plyne pro městský obvod Lhotka závazek vyšší než 100 000 Kč bez DPH. Jedná se o doplnění smluv samostatně zveřejňovaných v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na profilu zadavatele.

Seznam zveřejněných smluv

Číslo smlouvy Název smlouvy Částka (Kč) Uveřejněno od
P15V00000002 Zimní údržba 2015/2016 620,00 10.11.2015 14:49:14
P16V00000001 “Rekonstrukce zpevněné plochy na pozemcích parc. č. 390 a parc. č. 387/1,..." 279 470,07 25.04.2016 11:45:55
P16V00000002 "Rekonstrukce tenisového kurtu na pozemku parc. č. 387/1, v k. ú. Lhotka u Ostravy, obec Ostrava" 195 000,00 27.04.2016 10:30:53
P16V00000003 "Výměna povrchu obrusné vrstvy živičného krytu na vozovce částí místních komunikací, ....." 622 535,00 18.05.2016 16:03:15
P16V00000004 “Elektronické zabezpečení budovy Úřadu městského obvodu Lhotka a Víceúčelové sportovní haly Lhotka“ 52 247,00 20.05.2016 08:15:17
P16V00000005 “Park u kaple Sv. Urbana“ 390 139,85 08.09.2016 08:14:59
P16V00000006 “Zimní údržba v délce 4 let“ 540,00 02.11.2016 16:50:25
P16V00000008 “DOPRAVNÍ OPATŘENÍ V MĚSTSKÉM OBVODU LHOTKA s využitím stávajících dopravních značek IZ8a,b; ..." 74 039,90 02.11.2016 16:55:31
P16V00000007 “Doplnění hracích prvků u Víceúčelové sportovní haly Lhotka“ 192 074,00 20.01.2017 23:51:04
P17V00000001 "Pěší propojení sportovních areálů – hřiště – golfová klubovna - rybochod" 67 700,00 28.04.2017 17:35:08
P17V00000002 "Účelová komunikace rybochod – úřad – golfový areál" 171 800,00 28.04.2017 17:39:55
P17V00000003 "Vyhotovení projektové dokumentace na budovu technického zázemí Městského obvodu Lhotka" 130 000,00 09.07.2017 21:35:03
P17V00000004 “8773 – Budova technického zázemí městského obvodu Lhotka“ 3 130 000,00 13.10.2017 19:23:50
P17V00000005 “Rekonstrukce vodovodu ul. Televizní“ 5 550 975,00 20.10.2017 22:10:03
P17V00000006 “Pěší propojení sportovních areálů – hřiště – golfová klubovna“ 2 131 315,00 26.10.2017 01:32:27